Outsourcing i Norge: En Velprøvd Strategi eller Fallgruve for Bedrifter

outsourcing norge

Outsourcing er en strategi som stadig flere norske bedrifter utforsker for å effektivisere driften og oppnå kostnadsbesparelser. Denne veiledningen vil utforske hva outsourcing er, hvorfor det er verdifullt, og hvordan du kan implementere det i din virksomhet. Vi vil også se på relevante begreper og juridiske aspekter som berører outsourcing i Norge.

Den beste outsourcing-nettsiden i Norge

fiverr outsourcing norge

Beste valg

 • Verdensomspennende talentpool.
 • Spar tid og få raskt utført arbeidet du trenger.
 • Grafisk design, skriving, programmering og mer – alt på ett sted.
4 star rating
4 star rating
4 star rating
4 star rating
4 star rating

4.97 av 5 stjerner

Forståelse av Outsourcing

Outsourcing, eller utkontraktering på norsk, refererer til praksisen med å la eksterne leverandører ta over arbeidsoppgaver som virksomheten tidligere har utført internt. Denne strategien gir bedrifter muligheten til å fokusere på kjernevirksomheten.

Fordeler og Ulemper

Det finnes mange fordeler ved bruk av outsourcing av tjenester men det finne slike mange ulemper når det brukes feil i bedrifter.

Fordeler ved Outsourcing

 • Kostnadsbesparelser: Outsourcing kan redusere kostnadene for en virksomhet ved å eliminere behovet for å ansette og trene intern personale, samt investere i infrastruktur.
 • Fokus på Kjernevirksomhet: Outsourcing lar bedrifter fokusere på sine kjerneaktiviteter, da de kan delegere støttefunksjoner til eksperter på området.
 • Tilgang til Spesialisert Kompetanse: Outsourcing gir tilgang til eksperter og spesialisert kompetanse som kan være utilgjengelig internt.
 • Økt Effektivitet: Eksterne leverandører kan levere tjenester raskere og mer effektivt, noe som kan forbedre bedriftens drift.

Ulemper ved Outsourcing

 • Tap av Kontroll: Når du outsourcer, gir du fra deg en viss grad av kontroll over prosesser, kvalitetskontroll og tidsplaner til tredjeparter.
 • Risiko for Kvalitetsproblemer: Hvis ikke nøye forvaltet, kan outsourcing føre til kvalitetsproblemer i leveransen av tjenester eller produkter.
 • Kommunikasjonsutfordringer: Språkbarrierer og geografisk avstand kan føre til kommunikasjonsproblemer mellom bedriften og eksterne leverandører.

For å maksimere fordelene og minimere ulempene ved outsourcing, er det avgjørende å nøye vurdere hvilke oppgaver som er best egnet for outsourcing, velge pålitelige leverandører og ha gode styrings- og kommunikasjonsstrategier på plass.

Forskjellen mellom Outsourcing og Offshoring

Det er viktig å forstå forskjellen mellom outsourcing og andre begreper som offshoring.

Outsourcing blir en realitet når en bedrift lar en ekstern leverandør ta over en bestemt oppgave. I noen tilfeller kan dette også føre til partnerskap mellom bedriften og leverandøren.

Offshoring, derimot, refererer spesifikt til praksisen med å flytte visse forretningsaktiviteter eller funksjoner til en geografisk plassering i utlandet. Dette innebærer vanligvis å etablere eller ansette eksterne enheter, som datterselskaper, kontorer eller partnere i et annet land for å utføre bestemte oppgaver. Hensikten med offshoring er også ofte å dra nytte av kostnadsfordeler, som lavere lønnskostnader eller spesialisert ekspertise i et bestemt område.

Så, mens outsourcing kan omfatte både nasjonale og internasjonale tjenesteleverandører, fokuserer offshoring spesifikt på å etablere en tilstedeværelse i utlandet for å utføre visse funksjoner.

Begge strategiene kan hjelpe organisasjoner med å redusere kostnader, øke effektiviteten og fokusere på sine kjernekompetanser, men de innebærer også en viss risiko for bedrifter om disse ikke er vel gjennomtenkt og utført med tanke på hva er best for bedriften eller ansatte.

Typer Oppgaver Egnet for Outsourcing

Outsourcing kan omfatte en rekke oppgaver som bedrifter vanligvis outsourcer for å øke effektiviteten. Noen eksempler inkluderer rengjøring, lønnsregistrering, IT-drift, og mer. Fra de mindre ansvarsfulle jobbene som blir utført for online bedrifter kan du se en full liste av tilgjengelige tjenester du kan outsource på vår Fiverr Norge Guide.

Årsaker til Outsourcing

Det er flere årsaker for hvorfor bedrifter velger å outsource men den største er ofte:

 • Kostnadsbesparelse og Kvalitetsforbedring

Outsourcing er kjent for å redusere kostnader for bedrifter. Gjennom outsourcing kan virksomheter oppnå betydelige besparelser. Dette kan være en kostnadseffektiv løsning i en rekke scenarier. Samtidig kan outsourcing også føre til en betydelig forbedring i kvaliteten på arbeidet som utføres, spesielt når man velger en pålitelig partner.

Kriterier for Vellykket Outsourcing

For å lykkes med outsourcing, må bedrifter vurdere ulike faktorer som pris, geografi, fleksibilitet, språk og kompetanse. Det er viktig å velge en leverandør som kan levere noe bedre eller billigere jobb enn bedriften selv kan.

Juridiske og Praktiske Aspekter ved Outsourcing i Norge

Arbeidstakerrettigheter ved Outsourcing og Håndtering av Utfordringer kan være et kompleks oppgave.

Outsourcing kan påvirke rettighetene til ansatte i bedriften. Spørsmål om jobbretensjonen, overføring til det nye selskapet, samt bevaring av lønns- og pensjonsrettigheter kan oppstå. Det er viktig å overholde arbeidsmiljølovens bestemmelser. Samtidig kan outsourcing også by på utfordringer som krever god forvaltning.

Implementering av Outsourcing i Din BedriftTrinn for trinn Guide

Denne delen gir en grundig veiledning om hvordan du kan implementere outsourcing i din virksomhet, inkludert identifisering av oppgaver som kan outsources, valg av leverandør og oppfølging av outsourcingstrategien. Vi utforsker også vanlige fallgruver knyttet til outsourcing og de beste praksisene som sikrer en vellykket strategi.

 1. Identifiser oppgavene: Start med å kartlegge og identifisere de spesifikke oppgavene eller funksjonene som kan outsources.
 2. Velg riktig leverandør: Gjennomfør grundig forskning og vurder ulike leverandører for å finne den som passer best for dine behov.
 3. Utarbeid en avtale: Opprett en klar og omfattende kontrakt som definerer forventninger, ansvar og leveransefrister.
 4. Oppfølging og kommunikasjon: Oppretthold regelmessig kommunikasjon med leverandøren for å sikre at prosessen går smidig.
 5. Overvåk kvaliteten: Implementer systemer for kvalitetskontroll og vurder leverandørens ytelse jevnlig.

Tips for å unngå fallgruver

 • Manglende klare mål: Definer tydelige mål og forventninger fra begynnelsen for å unngå forvirring senere.
 • Ikke-tilstrekkelig due diligence: Gjør grundig bakgrunnsundersøkelse av potensielle leverandører for å unngå uforutsette problemer.
 • Mangel på fleksibilitet: Vær åpen for endringer underveis og tilpass strategien etter behov.
 • Ignorere juridiske aspekter: Sørg for at alle juridiske og kontraktsmessige aspekter er i orden.
 • Mangel på kontinuerlig forbedring: Søk etter måter å forbedre prosessen kontinuerlig og opprettholde et langsiktig partnerskap med leverandøren.

Oppsummert

Outsourcing er en strategi som kan ha betydelige fordeler for bedrifter, inkludert kostnadsbesparelser, tilgang til spesialisert ekspertise og muligheten til å fokusere på kjernevirksomheten.

Likevel er det viktig å forstå at det også innebærer potensielle utfordringer, som tap av kontroll, kvalitetsproblemer og risiko for konfidensialitetsbrudd.

Suksessen med outsourcing avhenger i stor grad av riktig planlegging, grundig due diligence ved valg av leverandører, og kontinuerlig oppfølging.

Det er ingen universell oppskrift, og hver bedrift må nøye vurdere sine unike behov og omstendigheter. Ved å veie fordelene opp mot ulempene og ta informerte beslutninger, kan bedrifter maksimere fordelene og minimere risikoen knyttet til outsourcing.

Offisiell Community

Har du Spørsmål eller trenger hjelp? Bli med i vår nye Facebook-gruppe!

Du kan gjerne poste spørsmål relatert til dropshipping og online markedsføring, vi svarer gratis!

Similar Posts